Boski Plan Wieków

Książka „Boski Plan Wieków” to pierwsza z sześcioczęściowej publikacji, której pierwsza publikacja miała miejsce 1886 roku w USA. Wielu amerykanów na przełomie XIX/XX wieku przebywało w życiowym chaosie, nie wiedząc po co żyją i gdzie ich życie zmierza. Był to czas rewolucji przemysłowej, więc społeczeństwo się szybko zmieniało, zmieniały się także wyzwania dnia codziennego, zaczęły pojawiać się pytania, na które przewodniczy religijni i polityczni nie umieli odpowiedzieć.

DARMOWY EGZEMPLARZ

DARMOWA WYSYŁKA

W XIX wieku w USA, wielu zwracało się do różnych religii, ale tylko Biblia – po raz kolejny – przetrwała próbę czasu. Światło Ewangelii, które poruszyło miliony ludzi na całym świecie zostało zebrane w postaci licznych publikacjach czasopism i wydawnictw religijnych. 


Książka próbuje za pomocą wersetów Biblijnych odpowiedzieć na pytanie, czy to co nas otacza, czy to co nas dotyka i to w jakim kierunku zmierza nasza cywilizacja ma jakiś głębszy sens?

 

Jedyna argumentacja to wersety biblijne!
Książka ta pozwala na zrozumienie drogi człowieka od grzechu i beznadziejności do pokoju i zbawienia w przyszłości. Wlewa ona w ludzkie serca  nadzieję, miłość i jednocześnie zrozumienie Bożych dróg postępowania. 

 

Poznaj Boski Plan wobec ludzkości.

Koszty wysyłki pokrywa

Fundacja 4 Rzeki

O czym mówi „Plan Wieków”?

WYKŁAD INOC GRZECHU NA ZIEMI ZAKOŃCZY SIĘ PORANKIEM RADOŚCI
WYKŁAD IIUSTALENIE ISTNIENIA NAJWYŻSZEGO INTELIGENTNEGO STWÓRCY
WYKŁAD IIIBIBLIA JAKO BOSKIE OBJAWIENIE ROZPATRYWANA W ŚWIETLE ROZUMU
WYKŁAD IVEPOKI I WIEKI W ROZWOJU BOSKIEGO PLANU
WYKŁAD V„TAJEMNICA ZAKRYTA OD WIEKÓW I OD POKOLEŃ, A TERAZ OBJAWIONA ŚWIĘTYM JEGO” – Kol. 1:26
WYKŁAD VIPOWRÓT NASZEGO PANA, CEL JEGO POWROTU – RESTYTUCJA WSZYSTKICH RZECZY
WYKŁAD VIIDOZWOLENIE ZŁA I JEGO ZWIĄZEK Z BOSKIM PLANEM
WYKŁAD VIIIDZIEŃ SĄDU
WYKŁAD IXOKUP I RESTYTUCJA
WYKŁAD XNATURY LUDZKA I DUCHOWA SĄ ODRĘBNE I RÓŻNE
WYKŁAD XITRZY DROGI: SZEROKA, WĄSKA I ŚWIĘTA
WYKŁAD XIIOBJAŚNIENIE WYKRESU PRZEDSTAWIAJĄCEGO PLAN WIEKÓW
WYKŁAD XIIIKRÓLESTWA TEGO ŚWIATA
WYKŁAD  IVXKRÓLESTWO BOŻE
WYKŁAD XVDZIEŃ JAHWE
WYKŁAD XVIMYŚLI KOŃCOWE

DARMOWY EGZEMPLARZ

DARMOWA WYSYŁKA