Blog

A może dziś Biblijne spotkanie?

Biblijne Spotkania to idea mającej na celu stworzenie platformy dyskusji na temat Biblii: tak w ujęciu moralnym, który pozwala nam dyskutować nad życiem, ale także w ujęciu doktrynalnym, gdzie pytamy się o zasady wiary i konfrontujemy jest z naszymi wyobrażeniami oraz Biblią.