Konsekwencje Grzechów Młodości

Na kanale biblijnych spotkań w YouTube pojawił się zapis audio + prezentacja z ostatniego #BiblijnyMeetUp, który miał miejsce w Katowicach. Treścią prezentacji była analiza Psalmu 25 i zagadnienie grzechów młodości. Jest to co prawda dłuższa prezentacja – graficznie prosta – jednak swoją treścią dotyka kilku sfer:

  1. Analiza Psalmu 25
  2. Kontekst
  3. Lekcje praktyczne dla nas