Czy istnieje Plan Wieków?

Są książki, które przekraczają granice czasu i swą bogatą treścią przemawiają do licznych pokoleń, stając się w ten sposób dziełami ponadczasowymi. Takim dziełem jest właśnie Boski Plan Wieków. Należy on do światowej klasyki religijnej. Bez wielkiego rozgłosu dotychczasowe  jego nakłady w wielu językach świata osiągnęły liczbę 8 milionów i nadal rosną. Sama wielkość nakładów nie daje jednak wyobrażenia o zakresie …

Gdzie są umarli?

„Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. (…) Bo Dawid nie wstąpił do nieba.” Dz. Ap. 2:29-34 „I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.” Jan 3:13 Każdy z nas uczestniczył w ceremonii pogrzebowej. Szczególnie wtedy, …

A może dziś Biblijne spotkanie?

Biblijne Spotkania to idea mającej na celu stworzenie platformy dyskusji na temat Biblii: tak w ujęciu moralnym, który pozwala nam dyskutować nad życiem, ale także w ujęciu doktrynalnym, gdzie pytamy się o zasady wiary i konfrontujemy jest z naszymi wyobrażeniami oraz Biblią.